Takuuehdot

Electrofix Vihti myöntää vuoden takuun varaosillemme ja itse huoltotyölle, poikkeuksena akut, joille
annamme puolen vuoden takuun, koska käyttäjä vaikuttaa sen kestoon merkittävästi. Kulutustavaroissa,
kuten kuoret ja suojat, seuraamme valmistajan takuita ja takuuehtoja.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat. Normaali kuluma ei kuulu takuun piiriin, eikä myöskään
ulkoisen tekijän aiheuttamat vauriot, kuten onnettomuudet tai tuotteen huolimaton käyttö.

Vesivahingon kärsineelle puhelimelle emme voi antaa takuuta. Älypuhelimet ovat herkkiä kosteudelle, ja
tippakin vettä puhelimessa voi pahimmillaan aiheuttaa korroosiota, joka rikkoo puhelimen vähitellen.

IP-luokiteltujen laitteiden huolloissa emme voi taata että laitteen IP-luokitus ja tiiviys säilyy.

TAKUU KATTAA:
Takuu rajoittuu osiin ja / tai korjauspalveluun, josta on maksettu. Huoltopalvelu, joka sisältää työn ja
osan, takuu kattaa työstä tai varaosasta johtuvat laitteen vikatilanteet, jotka käsitellään aina
tapauskohtaisesti laitteessa ilmenneen vian perusteella.

TAKUU EI KATA:
Normaali kuluma ei kuulu takuun piiriin, eikä myöskään ulkoisen tekijän aiheuttamat vauriot, kuten
onnettomuudet, tuotteen huolimaton käyttö tai kosteusvauriot.
Näytön ja rungon fyysinen ja mekaaninen vaurio ei kuulu Electrofix Vihti takuun piiriin. Eli jos kehys /
runko on vääntynyt, kiertynyt tai murtunut.
Näyttöjen, lasien ja kaapeleiden takuu kattaa käytännössä osan toimivuuden vuoden ajan. Eli jos
varaosa on vaurioitunut käyttäjän aiheuttaman vaurion vuoksi, niin takuu ei ole enää voimassa.
Vesivahinko
Ohjelmistoviat eivät kuulu Electrofix Vihti takuun piiriin
Puhelimen käyttöjärjestelmän puhdistaminen haittaohjelmista tai muusta kuormittavasta tekijästä ei kuulu
Electrofix Vihti takuun piiriin
Laite on avattu tai laitteen sisällä olevia osia on irroitettu tai yritetty irroittaa.
Laitteen omatoiminen korjaus/ korjauksen yritys mitätöi takuun.
Uudet vahingot, jotka eivät liity alkuperäiseen korjaukseen.
Ohjelmistoon liittyviä korjauksia, ja tai valmistajan ohjelmistopäivityksistä johtuvia osien
yhteensopivuusongelmia.
Laitteet jotka ovat ”jailbreikattu” tai joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu.

MUUTA HUOMIOITAVAA:
Latausjohdon, seinäosan tai muiden tarvikkeiden mekaaninen vaurio ei kuulu Electrofix Vihti takuun
piiriin

Laitteen ja tarvikkeiden vaurioituminen postin kuljetuksessa lähettäjän huolimattomuuden takia ei kuulu
Electrofix Vihti takuun piiriin. Laitteet kannattaa pakata mahdollisimman huolellisesti.
Laitteen tiedot ja tiedostot ovat asiakkaan omalla vastuulla. Electrofix Vihti ei vastaa hävinneistä tai
saavuttamattomissa olevista tiedoista laitteissa.
Laitteen valmistajan takuu ei todennäköisesti säily korjaustöiden jälkeen. Emme myöskään voi taata
laitteen alkuperäisiä ominaisuuksia korjausten jälkeen, kuten vedentiiveyttä. Asiakas on siis itse
vastuussa, että laite ei kastu korjausten jälkeen.
Toimitusaika-arviot on laadittu logistiikkayhtiöiden antamien tietojen perusteella. Electrofix Vihti
ei ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten
aiheuttamista viivästyksistä.

Takuu ei ole voimassa korjauksen jälkeen seuraavista syistä, jotka
ovat tapahtuneet ennen laitteen tuomista korjattavaksi:
Tunnettuja ja tiedettyjä valmistus- ja / tai suorituskykyyn liittyviä laitteen vikoja, jotka eivät ole liitännäisiä
korjaustoimenpiteisiin.
Jos laitteen runko on vääntynyt, kiertynyt tai murtunut.
Laite, jossa on vesivahinko.
Laite, joka on korjattu epäasiallisesti jonkin kolmannen osapuolen korjausliikkeen toimesta.
Laitteet jotka ovat ”jailbreikattu” tai joiden toimintoja tai ominaisuuksia on muokattu.
Laitteet, joita asiakas on itse yrittänyt korjata.
Jos laitteessa on vaurioitunut tai katkaistu koti-painike / Bio-metrinen skanneri.
Takuu on voimassa vain korjatulle laitteelle ja alkuperäiselle asiakkaalle; se ei ole siirrettävissä eri
laitteille tai jos laite myydään tai annetaan toiselle henkilölle.
Asiakas on ilmoitusvelvollinen laitteen voimassa olevasta takuusta. Huoltosopimuksen kautta jopa
laitteen takuun piiriin kuuluva vika voidaan korjata, jos mahdollista. Tällöin laitteen oma valmistajan
myöntämä takuu saattaa raueta.

Laitteen hajotessa huollon aikana:
Jos asiakkaan laite rikkoutuu korjauskelvottomaksi korjauksen suorana seurauksena, asiakas on
oikeutettu täysin toimivaan käytettyyn kunnostettuun laitteeseen, joka on ominaisuuksiltaan vastaava
joka perustuu huolletun laitteen malliin.
Jos maksua ei ole suoritettu huoltoon huollon yhteydessä, korjaushinta veloitetaan korvaavasta
laitteesta. Saadakseen korvaavan laitteen asiakkaan vaurioitunut laite on annettava vaihdossa Electrofix
Vihdille:lle ja se siirtyy Electrofix Vihdin omaisuudeksi.
Yhtiön velvollisuus, ja asiakkaan oikeus on tämän takuun puitteissa rajoitetusti, yhtiön harkinnan
mukaan, tarjota korjaus tai vaihto viallisen osaan tai tarjota korvaava laite asiakkaalle. Tämä takuu ei ole
siirrettävissä.
Takuu ei kata missään tapauksessa yhtiötä kohti vahingoittamistarkoituksessa suoritettuja toimenpiteitä
tai pyrkimystä tahallisesti osoittaa laitteen korjaamisen laatua, vaikka muut takuuehdot täyttyisivät.

Virhetilanteet

Virheilmoitus tulee tehdä asiakkaan puolelta mahdollisimman nopeasti kun asiakas on havainnut virheen
ja se tehdään sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Virheelliseksi osoitettu tuote tulee
viipymättä lähettää postin kautta tai mahdollisesti myös toimittaa itse virheilmoituksen jälkeen
seuraavaan osoitteeseen:

Electrofix Vihti
Asemantie 1 B 18
03100 Nummela
Asiakas vastaa tiedostojen varmuuskopioinnista ennen tuotteen toimittamista huollettavaksi. Lähetettävä
tuote tulee pakata kuten se on pakattu saapuessaan. Mikäli laite toimitetaan ja palautetaan niin että se
on merkitty särkyväksi, eli tuotteen käsittely vaatii erillistä toimenpidettä, on Asiakas velvollinen
maksamaan aiheutetut tomituskustannukset. Asiakas on itse velvollinen tiedostojen varmuuskopioinnista
ennen kuin tuote on lähetetty Electrofix Vihdi:n huoltoon.

Seuraavat asiat tulee liittää mukaan takuun alaiseen palautukseen:

Sähköpostiin lähetetty tilausvahvistus tai kuitti

Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite, josta tavoittaa huollon aikana)

Vikaselostus
Kuitin tai tilausvahvistuksen numero

Electrofix Vihti ei vastaa laitteiden talletettujen tietojen katoamisesta tai vioittumisesta ja tietojen
varmuuskopiointi on asiakkaan vastuulla. Electrofix Vihti ei myöskään vastaa mahdollisista elinkeinon
harjoittamiselle aiheutuneista tappioista huoltoihin liittyvissä asioissa.

Mikäli laitteessa on voimassa valmistajan myöntämä takuu. Määräytyy takuuehdot valmistajan mukaan.

Takuuasioihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä liikkeisiimme, soittamalla numeroon 010 666 4005
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Takuuasiat voivat vaatia pidempää tarkistusprosessia, ja Electrofix Vihdillä on oikeus ottaa laite
tarkistukseen, joka voi viedä pidemmän aikaa kuin perushuolto.

Huoltoprosessi
Havaittu takuunalainen vika korjataan suoraan Electrofix Vihdin liikkeessä korjauksen ollessa
mahdollista. Yleisimmät varaosilla korjattavissa olevat viat korjaamme nopeasti liikkeissämme, monesti
jopa tunnissa
Mahdollisissa virhetilanteissa on asiakkaan tehtävä virheilmoitus mahdollisimman nopeasti virheen
havaitsemisesta. Virheilmoitukset voi laittaa sähköpostitse [email protected], soittamalla numeroon
010 666 4005 tai käymällä lähimmässä liikkeessä paikan päällä.

Tietojen varmuuskopiointi on asiakkaan vastuulla ennen laitteen toimittamista huoltoon.

Palautuksen mukana on oltava seuraavat tiedot: Kuitti tai sähköpostitse saatu tilausvahvistus,
yhteystiedot sekä vikakuvaus.

Yrityskaupassa vastuun jakautuminen
Tuotteet ja palvelut myydään sellaisena kuin ne ovat. Electrofix Vihti ei ole vastuussa tuotteiden tai
palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä
tulonmenetyksestä.

Electrofix Vihti korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön ja enintään määrältään
kauppahinnan palauttamiseen. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen
käyttöhyödyllä vähennettynä.

Vinkkaa kaverille